Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kon Tum: bảo hiểm giá mía 500.000 đồng/tấn tại ruộng
05 | 12 | 2008
Để bảo đảm quyền lợi cho người trồng mía có lãi, Công ty Cổ phần đường Kon Tum đã bảo hiểm giá mía 500.000 đồng/tấn mua tại ruộng.
Công ty đã đầu tư để nông dân trồng 1.900 ha mía nguyên liệu. Với năng suất bình quân khoảng 54 tấn mía cây/ha, dự kiến trong vụ này, công ty chế biến sẽ được trên 10.000 tấn đường.

Nguồn: tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường