Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BC Thương Mại Nông Sản Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2008 và triển vọng 2009 (TV)
12 | 11 | 2007
BÁO CÁO THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM - HOA KỲ NĂM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 25/02/2009

- Giá bán: 1.000.000 VND

Liên hệ với chúng tôi

Bộ phận dịch vụ khách hàng:

Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: 04.39.725.153
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com


Mục lục: BÁO CÁO THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM - HOA KỲ NĂM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU

DANH MỤC CÁC HỘP

TÓM LƯỢC

I. BỐI CẢNH VĨ MÔ CỦA HOA KỲ NĂM 2008

1. Tăng trưởng kinh tế

2. Lạm phát

3. Giá thế giới

4. Tỉ giá hối đoái

5. Chính sách thương mại

II. THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HOA KỲ NĂM 2008

1. Tổng quan chung về xuất nhập khẩu nông sản Hoa Kỳ 2008

2. Nhập khẩu Nông sản Hoa Kỳ theo mặt hàng năm 2008

2.1 Top 15 mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất 10 tháng đầu năm 2008

2.2 Top 15 mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất 10 tháng đầu năm 2008

3. Các nước xuất khẩu nông sản chính sang thị trường Hoa Kỳ năm 2008

3.1 Top 15 nước và khu vực xuất khẩu nông sản lớn nhất sang Hoa Kỳ

III. THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM - HOA KỲ NĂM 2008

1. Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Hoa Kỳ

1.1. Top 15 mặt hàng nông lâm thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ có kim ngạch lớn nhất năm 2008

1.2. Top 15 mặt hàng nông lâm thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (các mặt hàng có kim ngạch lớn hơn 1 triệu USD)

2. Nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp của Việt Nam từ Hoa Kỳ

2.1. Top 15 mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp nhập khẩu từ Hoa Kỳ có kim ngạch lớn nhất

2.2. Top 15 mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp nhập khẩu từ Hoa Kỳ có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (các mặt hàng có kim ngạch trên 1 triệu USD)

IV. TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM – HOA KỲ NĂM 2009.

1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2009

2. Triển vọng thương mại nông sản của Hoa Kỳ năm 2009.

3. Triển vọng xuất khẩu một số mặt hàng Nông Lâm Thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2009.

4. Triển vọng nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp của Việt Nam từ Hoa Kỳ năm 2009

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ giai đoạn 2005-2008

Bảng 2: Tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ các quý năm 2007 và 2008 (Đơn vị: %)

Bảng 3: Diễn biến giá một số mặt hàng nông sản trên thị trường thế giới

Bảng 4: Thương Mại nông sản Hoa Kỳ giai đoạn 2004-2008

Bảng 5: Tình hình xuất khẩu nông lâm thuỷ sản Việt Nam Sang Hoa Kỳ và thế giới

Bảng 6: Tình hình nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp của Việt Nam từ Hoa Kỳ

Bảng 7: Thương Mại nông sản Hoa Kỳ từ 2004 đến 2009 (Tỉ USD)

Bảng 8: Dự báo tăng trưởng xuất khẩu 15 mặt hàng nông lâm thuỷ sản Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2009

Bảng 9: GDP của Hoa Kỳ từ năm 2006 tới Quý III năm 2008 (tỉ USD)

Bảng 10: Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ 11 tháng năm 2008 (% tăng trưởng so với tháng trước)

Bảng 11: Tỉ giá hối đoái một số loại tiền tệ so với đồng USD năm 2008

Bảng 12: Giá nhập khẩu một số mặt hàng Nông sản vào thị trường Hoa Kỳ (Đơn vị: USD/ tấn)

Bảng 13: Nhập khẩu nông sản của Hoa Kỳ theo năm tài chính từ 2005-2009

Bảng 14: Top 15 mặt hàng lâm thuỷ sản nông sản có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2008

Bảng 15: Top 15 mặt hàng nông sản tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2008

Bảng 16: Top 15 nước xuất khẩu nông sản lớn nhất sang Hoa Kỳ năm 2008

Bảng 17: 15 mặt hàng Nông Lâm Thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ có kim ngạch lớn nhất năm 2008

Bảng 18: 15 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008

Bảng 19: 15 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ có kim ngạch lớn nhất năm 2008

Bảng 20: 15 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008

DANH MỤC CÁC BIỂU

Biểu 1: Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ các tháng trong năm 2008 (% thay đổi so với tháng trước)

Biểu 2: Tỉ giá hối đoái đồng Euro so với đồng USD năm 2008 (USD/Euro)

Biểu 3: Tỉ giá hối đoái đồng Yên Nhật so với đồng USD năm 2008 (USD/Euro)

Biểu 4: Tốc độ tăng trưởng thương mại nông sản Hoa Kỳ (Đơn vị: %)

Biểu 5: top 15 mặt hàng nông sản có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2008 (tỉ USD)

Biểu 6: Giá cà phê Robusta thế giới năm 2007-2008 (USD/tấn)

Biểu 7: Kim ngạch nhập khẩu cà phê của Hoa Kỳnăm 2007-2008 (triệu USD)

Biểu 8: Giá Cao su RSS3 thế giới năm 2007-2008 (Yên/kg)

Biểu 9: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ năm 2007-2008 (triệu USD)

Biểu 10: Kim ngạch nhập khẩu gỗ ván sàn của Hoa Kỳ năm 2007-2008 (triệu USD)

Biểu 11: top 15 mặt hàng có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cao nhất vào Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2008 (%)

Biểu 12: Top 15 nước xuất khẩu nông sản sang Hoa Kỳ năm 2008 (tỉ USD)

Biểu 13: Tăng trưởng xuất khẩu của 15 nước xuất khẩu nông sản sang Hoa Kỳ năm 2008 so với năm 2007(%)

Biểu 14: Kim ngạch xuất khẩu các loại quả (sung, măng cụt, ổi, xoài, chà là của Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ năm 2007-2008 (nghìn USD)

Biểu 15: 15 mặt hàng nông lâm thuỷ sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ có kim ngạch lớn nhất năm 2008(triệu USD)

Biểu 16: Kim ngạch xuất khẩu Gỗ ván của Việt Nam sang Hoa Kỳ

10 tháng đầu năm 2008 (nghìn USD)

Biểu 17: 15 mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất (triệu USD)

Biểu 18: Kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2008 (triệu USD)

Biểu 19: 15 mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp nhập khẩu từ Hoa Kỳ có kim ngạch lớn nhất (triệu USD)

Biểu 20: Kim ngạch nhập khẩu thịt trâu bò uớp lạnh, đông lạnh Hoa Kỳ

sang Việt Nam giai đoạn 2001-2008 (nghìn USD)

Biểu 21: 15 mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp nhập khẩu từ Hoa Kỳ có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (triệu USD)

Biểu 22: Tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ giai đoạn 2005-2009 (%)

Biểu 23: Lạm phát của Hoa Kỳ giai đoạn 2006-2009 (%)

Biểu 24: Mức tăng/giảm giá các loại hàng hoá thế giới 2006-2009 (%)

Biểu 25: Mức giảm giá các loại hàng hóa thế giới năm 2009

DANH MỤC CÁC HỘP

Hộp 1: xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ

Hộp 2: Xuất khẩu hạt Điều của Việt Nam

Hộp 3: Tình hình nhập khẩu thịt của Việt Nam từ Hoa KỳBáo cáo phân tích thị trường