Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ yêu cầu 5 tỉnh phía Bắc quản lý, ngăn chặn dân di cư tự do đến Đăk Nông
07 | 01 | 2009
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang tăng cường quản lý dân cư trên địa bàn không để tiếp diễn tình trạng dân di cư tự do đến cư trú trái phép tại tỉnh Đăk Nông.

Theo số liệu thống kê của Ban Định canh-Định cư tỉnh Đăk Nông, từ năm 2004 đến nay, đã có 3.010 hộ với hơn 13.818 nhân khẩu từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư tự do đến Đăk Nông cư trú ở các xã khó khăn nhất của tỉnh như Đăk Ha, Quảng Sơn (huyện Đăk Glong); Đăk Ngo, Đăk Búk So (huyện biên giới Tuy Đức)… Tình trạng này đã và đang là gánh nặng đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Đăk Nông.

Về vốn hỗ trợ cho tỉnh Đăk Nông thực hiện đầu tư các dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng tại văn bản số 8837/VPCP-KTN ngày 25/12/2008. Cụ thể, trước mắt tỉnh sử dụng vốn đã được giao trong dự toán ngân sách địa phương năm 2009 để đầu tư dự án. Nếu thiếu vốn, phối hợp với các Bộ để trình Thủ tướng quyết định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004 nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng dân di cư tự do.Nguồn: Chinhphu.vn
Báo cáo phân tích thị trường