Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BIDV dành thêm 296 tỉ đồng hỗ trợ giảm nghèo
08 | 01 | 2009
NH Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) công bố sẽ dành 296,4 tỉ đồng cho hai năm 2009-2010 nhằm hỗ trợ các mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong đó sẽ có 150 tỉ hỗ trợ cho 4 huyện nghèo là huyện Sốp Cộp (Sơn La), Thường Xuân (Thanh Hoá), Kỳ Sơn (Nghệ An) và An Lão (Bình Định). 122 tỉ đồng khác được dành hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở cho người nghèo và khắc phục thiên tai tại ba địa bàn trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, khách hàng và BIDV cũng đóng góp 30 tỉ đồng hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng khó khăn thuộc các huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao trên 50% tập trung tại nhiều khu vực.Nguồn: www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường