Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giảm thuế GTGT nhiều mặt hàng hỗ trợ doanh nghiệp
03 | 02 | 2009
Than đá, than bánh, nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá, ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự… sẽ được giảm 50% thuế giá trị gia tăng (GTGT) bắt đầu từ 1-2 đến hết ngày 31-12.

Đó là nội dung chính trong Thông tư 18 hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế.Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường