Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà phê arabica sẽ lên giá?
17 | 02 | 2009
Vụ mùa cà phê arabica 2009 – 2010 tại Brazil dự báo giảm 20% so vụ trước, khiến nhà đầu tư tin giá cà phê sẽ tăng lại.

Vụ này Brazil dự kiến thu hoạch 36,9 – 38,8 triệu bao (60kg/bao) cà phê arabica, giảm so 46 triệu bao vụ trước. Trong khi đó giá cà phê arabica tại thị trường New York ngày 13.2 tiếp tục giảm mạnh: cà phê giao tháng 5 giảm 2,8% còn 2.289 USD/tấn. Tính ra giá cà phê đã giảm 4% cả tuần. Còn cà phê robusta giao dịch tại London cùng ngày cũng giảm 2,4% còn 1.575 USD/tấn.Nguồn: SGTT
Báo cáo phân tích thị trường