Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường
09 | 03 | 2009
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 320/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương).

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ mời Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương là Bộ Nội vụ. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương có Tổ Công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập và trực tiếp chỉ đạo.
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 đã được Quốc hội thông qua, từ ngày 25/4/2009, sẽ chính thức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại những địa phương nằm trong danh sách do Chính phủ trình và được UBTVQH thông qua.

Ngày 16/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Nghị quyết về danh sách 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số huyện, quận, phường được thí điểm nhiều nhất.Nguồn: Báo Công Thương Điện tử
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ