Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh long tăng giá nhưng vẫn thiếu hàng
12 | 03 | 2009
Với giá mua xô tại vườn khoảng 10.000-11.000 đồng/kg từ cuối tháng 2, nay giá thanh long đã tăng lên 14.500-15.000/kg. Giá thanh long liên tục tăng, nhưng hàng ít khiến các doanh nghiệp phải vét mua nhưng vẫn không đủ hàng cung ứng cho các hợp đồng đã ký.

Nguyên nhân thanh long hiếm hàng do từ 15 tháng chạp đến mùng 5 tết, ngành điện phải ngừng cung cấp điện cho chong đèn thanh long để phục vụ sinh hoạt tết. Thời gian ngưng cấp điện 20 ngày, đồng nghĩa với một lứa thanh long chong đèn không sản xuất được. Thêm việc chuẩn bị cho thị trường Tết Thanh minh vào mùng 10 tháng 3 âm lịch, các doanh nghiệp lo thanh long đứt lứa phải mua để dự trữ. Theo các nhà vườn ở Hàm Thuận Nam, chỉ 7-8 ngày nữa là thanh long sẽ không còn để bán. Thời gian gián đoạn lứa thanh long này khoảng 30-45 ngày. Nhiều ngày nay, các vựa thanh long đành phải từ chối các hợp đồng ký mới.

Việc thanh long không đủ cung ứng thời điểm này khiến các doanh nghiệp rất sốt ruột, nhất là giữa khủng hoảng kinh tế, việc thương thảo ký các hợp đồng lớn không dễ. Trong khi đó, thị trường châu Âu đang tiêu thụ mạnh, thị trường Mỹ sẽ khởi động lại vào giữa tháng 3. Từ mùng 6 tết đến nay, việc chong đèn cho thanh long đã tiến hành bình thường trở lại, nhưng ngành điện lại tổ chức cắt tiết giảm, khiến cho nhiều hộ trồng thanh long gặp khó khăn.Nguồn: Việt Linh
Báo cáo phân tích thị trường