Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích trồng điều đang giảm nhanh
21 | 04 | 2009
Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Bình Dương, Bình Phước - hai địa phương có diện tích trồng điều lớn của cả nước, diện tích trồng điều đang giảm mạnh.

Cụ thể, đến đầu tháng 4-2009, diện tích trồng điều tại Bình Dương giảm 2.408ha, Bình Phước giảm 2.082ha so với năm 2008. Nguyên nhân do năng suất cây điều thấp, giá cả không ổn định, hiệu quả sản xuất thấp.

Diện tích cây điều giảm tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, hiện nhiều doanh nghiệp phải nhập khẩu hạt điều thô chiếm tỉ lệ lên đến 40% nguyên liệu sản xuất.

 

 Nguồn: www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường