Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất gói kích cầu nông nghiệp
07 | 05 | 2009
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 09 quy định chi tiết việc hỗ trợ lãi suất mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

Theo đó, được hỗ trợ lãi suất là hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn, trung hạn bằng VND để mua máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn. Sẽ không được hỗ trợ lãi suất theo chương trình này nếu đã nhận hỗ trợ lãi suất theo các chương trình khác.

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất là theo cơ chế cho vay thông thường và thời hạn hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân từ 1-5 đến 31-12-2009. Cụ thể: tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân nếu mua máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính; tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân nếu mua vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng để làm nhà ở.

Đối với nhóm sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp, mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa (riêng đối với máy vi tính, mức tiền vay tối đa không quá 5 triệu đồng/chiếc) và được hỗ trợ 100% lãi suất vay. Đối với vật tư sản xuất nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ lãi suất 4% với mức vay tối đa 100% giá trị hàng hóa nhưng không quá 7 triệu đồng/ha. Tương tự, các khoản vay để mua vật liệu làm nhà ở nông thôn cũng được hỗ trợ lãi suất 4%/năm, mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không quá 50 triệu đồng...Nguồn: www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường