Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ người nghèo lãi suất vay 4%/năm
08 | 05 | 2009
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể mức hỗ trợ lãi suất là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc các chương trình có lãi suất đang thực hiện lớn hơn 4%/năm; đồng thời hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH thuộc các chương trình có lãi suất đang thực hiện nhỏ hơn hoặc bằng 4%/năm (lãi suất vay sẽ bằng 0%/năm). Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 1-5 đến 31-12-2011. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6-5-2009.Nguồn: Tuổi trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường