Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích rừng tăng hơn 1 triệu héc- ta
22 | 05 | 2009
Ngày 21-5, Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT đã tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2009). Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, đến nay ở 63 tỉnh, thành phố đã có lực lượng kiểm lâm với hơn 10.500 cán bộ, công chức, 33.000 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở.

Cả nước đã giao hơn 12.600ha rừng cho các tổ chức quản lý; 5.400 công chức kiểm lâm hoạt động tại địa bàn, quản lý 4.176 xã có nhiều diện tích rừng; hướng dẫn gần 40.000 cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay cả nước có 13.118.773ha rừng. So với 5 năm trước, khi triển khai chương trình trồng mới 5 triệu héc-ta rừng, diện tích rừng của cả nước đã tăng hơn 1 triệu héc-ta; độ che phủ của rừng tăng từ 28% (năm 1993) lên 38,7% năm 2008... Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của các vụ phá rừng có quy mô lớn, lực lượng kiểm lâm tiếp tục đổi mới hoạt động nghiệp vụ, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh với hành vi xâm hại rừng.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường