Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xây dựng đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020
26 | 06 | 2009
"Cần phải chuyển chương trình thành đề án ’’Phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020’’ - Đó là kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp chiều 25-6 với các bộ, ngành góp ý cho chương trình Phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam là quốc gia có thế mạnh về biển và sông nước, vì vậy cần khai thác tiềm năng đó để phát triển ngành thủy sản một cách bền vững. Cần phải phân tích, đánh giá lại thực trạng nuôi trồng thủy sản trong thời gian qua một cách cụ thể, sát thực tế hơn để có những nội dung, giải pháp cụ thể trong những năm tới.

Trong những năm qua, nuôi trồng thủy sản đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của đất nước. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2008, diện tích nuôi trồng thủy sản đã được mở rộng lên trên 1 triệu héc-ta và sản lượng đạt gần 2,45 triệu tấn, tăng gấp 12 lần so với năm 1980. Với sự đóng góp chủ yếu của sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2008 đạt trên 4,5 tỷ USD, đứng thứ tư trong những ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của cả nước.

Lãnh đạo các bộ, ngành đều cho rằng, cần đánh giá lại thực trạng nuôi trồng thủy sản trong thời gian qua, đặc biệt là đánh giá những mặt tác động xã hội, môi trường để có mục tiêu và giải pháp phát triển cụ thể và phù hợp.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường