Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vụ 2006/07: Dư thừa đường thế giới dự báo tăng mạnh
15 | 06 | 2007
Theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), thị trường đường thế giới có thể sẽ dư thừa 5,8 triệu tấn trong vụ 2006/07, tăng mạnh so với mức 2,2 triệu tấn dự báo trong tháng 8/06.

Sản lượng và tiêu thụ đường thế giới vụ 2005/06 dự báo lần lượt đạt 158,3 triệu tấn và 152,5 triệu tấn.

Trong vụ 2006/07, dự báo sản lượng đường của Brazil có thể tăng 700.000 tấn so với vụ 2005/06, đạt 32,9 triệu tấn, trong khi sản lượng của Ấn Độ đạt 24,5 triệu tấn và của Thái Lan đạt 6,5 triệu tấn, tăng 1,42 triệu tấn. ISO cho biết, giá đường thế giới tăng lên vào cuối năm 2005 và nửa đầu năm 2006 đã thúc đẩy các nước cả xuất khẩu và nhập khẩu mặt hàng này gia tăng sản lượng.(Nguồn: thitruong)
Báo cáo phân tích thị trường