Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phê duyệt dự án đầu tư phát triển nông thôn do nước ngoài tài trợ
29 | 07 | 2009
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định" do Chính phủ New Zealand viện trợ không hoàn lại trị giá 1,737 triệu USD cho UBND tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định hoàn thiện văn kiện dự án; thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

* Thủ tướng phê duyệt cơ chế tài chính cấp phát từ Ngân sách nhà nước nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trị giá 40 triệu Euro để thực hiện dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung".

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh thực hiện dự án quản lý, sử dụng nguồn vốn vay AFD theo hạng mục đầu tư được phê duyệt và theo đúng các thủ tục quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

Mục tiêu của Dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung" nhằm xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế ở 13 tỉnh miền Trung bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đặc biệt, dự án sẽ góp phần thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tưới tiêu cho hơn 30.000 ha đất sản xuất thông qua nâng cấp các kênh cấp 1 và cấp 2; nâng cấp 1.000km đường giao thông và chợ nông thôn để cải thiện thương mại vật tư và hàng hóa; cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nước sạch và xử lý nước thải; nâng cao an toàn cho các vùng ven biển thông qua các công trình ổn định cồn cát và ngăn nước mặn. Theo CP
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ