Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Viện lúa ĐBSCL: Bình chọn 9 giống lúa triển vọng vụ hè thu 2009
03 | 08 | 2009
Ngày 29/7/2009, tại Viện lúa ĐBSCL hơn 200 đại biểu đại diện Trung tâm giống, Trung tâm khuyến nông và nông dân các HTX, câu lạc bộ sản xuất giống các tỉnh ĐBSCL đã tham gia hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2009 ở ĐBSCL.

Ngày 29/7/2009, tại Viện lúa ĐBSCL hơn 200 đại biểu đại diện Trung tâm giống, Trung tâm khuyến nông và nông dân các HTX, câu lạc bộ sản xuất giống các tỉnh ĐBSCL đã tham gia hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2009 ở ĐBSCL.

Kết quả trong 185 giống lúa khảo nghiệm, với 193 phiếu bình chọn được 9 giống lúa có nhiều đặc điểm nổi trội xếp theo thứ hạng: 1/ giống lúa OM6976 (chiếm 46,6% phiếu bình chọn); 2/ OM6916 (45,5%); 3/ OM5451 (40%); đồng hạng 4 chiếm 30% có 2 giống OM8232, OM4101 và các giống còn lại: hạng 5/ OM3995; 6/OM 6018; 7/OM6677 (giống thích nghi vùng khó khăn, chịu được phèn, mặn, thích nghi vụ hè thu; 8/ OM8923.

Đây là lần khảo nghiệm lúa hè thu có tính qui mô trải rộng trên 17 địa phương trong vùng ĐBSCL, trong đó trình diễn 38 giống triển vọng; trong 84 giống khảo nghiệm của VL ĐBSCL có 11 giống lúa thuộc bộ giống cho vùng khó khăn, 15 giống thuộc bộ đặc sản và nếp. Riêng bộ giống khảo nghiệm Quốc gia có 63 giống. Theo các cán bộ chuyên môn ở VL ĐBSCL, trước tình hình dịch hại, sâu bệnh trên lúa vẫn còn là mối đe dọa làm giảm năng suất, sản lượng lúa và đặc biệt nhu cầu cần sớm có các giống lúa chịu mặn, giống chịu nước ngập sâu… thích nghi cho vùng lúa - tôm ở các tỉnh ven biển và điều kiện biến đổi khí hậu, chương trình chọn tạo giống sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá theo hướng tìm chọn giống lúa có tiềm năng năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, phẩm chất hạt, tính ổn định, thích nghi trên điều kiện thâm canh khác nhau.

(Theo NNVN)Báo cáo phân tích thị trường