Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bình Phước: Phát triển mô hình trồng xen cây ca cao trong vườn điều
17 | 08 | 2009
Thời gian qua, việc trồng xen cây ca cao trong vườn điều và các loài cây có tán khác tại Bình Phước đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm diện tích đất canh tác, góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hoá, phục vụ chương trình xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc sinh sống ở địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Thoả, Chủ tịch Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước: Tỉnh có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhiều yếu tố thích hợp để phát triển mô hình trồng xen cây ca cao như ít bị ảnh hưởng lớn của gió bão, đất bazan màu mỡ, nguồn nước tưới phong phú cùng hàng trăm ngàn ha cây các loại, tạo tán lá cho cây ca cao. Như đối với cây điều, nếu trồng xen trên cùng một ha đất, mật độ cây từ 150 đến 200 cây/ha, năng suất bình quân 2,5 đến 3 tấn/ha, mang lại thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng/ha. Khi trồng xen cây ca cao với cây điều trên cùng một ha thì mật độ khoảng 600 đến 800 cây/ha, năng suất bình quân cùa cây ca cao từ 1,5 đến 2 tấn/ha, thu nhập bình quân từ 45 đến 60 triệu đồng/ha. Như vậy, tổng thu trên cùng một ha đất xen điều và ca cao sẽ cho doanh thu từ 75 đến 90 triệu đồng.

Cây ca cao có ưu thế cạnh tranh rất lớn về giá trị hàng hoá trên thị trường với giá thu mua trung bình 37.000 đồng/kg. Nếu được quy hoạch và đầu tư đúng mức, dự kiến sau 15 năm, diện tích ca cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ đạt khoảng 30 đến 50 ngàn ha, sản lượng ước đạt 30 đến 50 ngàn tấn/năm, giá trị xuất khẩu từ 60 đến 100 triệu USD, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của 20 ngàn hộ gia đình, tạo việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động vùng nông thôn miền núi./.Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường