Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2006/07 tăng
21 | 08 | 2007
Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính, sản lượng cà phê niên vụ 2005/06 của Việt Nam đạt 810.000 tấn (13,5 triệu bao loại 60kg), tăng 10% so với ước tính trước nhưng lại giảm so với niên vụ 2004/05 do hạn hán kéo dài.
Dự báo, sản lượng cà phê niên vụ 2006/07 đạt 990.000 tấn (16,5 triệu bao) nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sản lượng cà phê của những cây trồng mới.
Mực dù nông dân dựa vào những biến động giá trên thị trường trong những nămvừa qua để hạn chề tăng diện tích trồng cà phê Robusta và tăng cường trồng cà phê Arabica để xuất khẩu.
Tổng diện tích trồng cà phê của cả nước dự đoán tăng 1%, và hầu hết là tăng diện tích trồng cà phê Arabica, và tổng số cây trồng dự đoán tăng 5% trong niên vụ 2006/07. Tuy nhiên, sản lượng cà phê Robusta tiếp tục đóng vai trò lớn.
Sản lượng cà phê Arabica hiện chỉ chiếm khoảng 2,5% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam và thậm chí chỉ đạt 3% với tất cả những cây cà phê Arabica trồng mới trong niên vụ tới.
Tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam niên vụ 2006/07 sẽ tăng lên 51 tấn (858.000 bao). Mặc dù con số này đã tăng lên trong năm ngoái, nhưng tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam sẽ vẫn chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản lượng.
Việt Nam đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 10-15% tổng sản lượng cà phê của cả nước vào năm 2010.
Theo các thương gia, tồn kho cuối vụ 2005/06 của Việt Nam ở mức rất thấp do xuất khẩu cà phê lớn hơn dự tính. Do vậy, tồn kho cà phê niên vụ 2006/07 sẽ tiếp tục ở mức thấp.
Xuất khẩu cà phê cảu Việt Nam trong niên vụ 2005/06 giảm về số lượng nhưng lại tăng đáng kể về trị giá.
Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam cho biết, xuất khẩu cà phê niên vụ 2005/06 đạt 776 tấn (12,9 triệu bao), giảm 7,3% so với năm trước và tăng 35% về trị giá xuất khẩu.
 

 (Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường