Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSTP nông lâm thuỷ sản
23 | 08 | 2009
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSTP nông lâm thuỷ sản. Công văn khẳng định: Thời gian qua, một số sản phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là rau, thịt và thủy sản tiêu dùng nội địa chưa đảm bảo ATVSTP, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tạo chuyển biến rõ rệt về VSATTP, trước mắt đối với 3 sản phẩm chủ lực là rau, thịt và thủy sản tiêu dùng nội địa trong năm 2009, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai Chỉ thị số 2038/CT-BNN-QLCL ngày 13/7/2009 về việc tăng cường kiểm tra chất lượng, VSATTP nông lâm thủy sản, đặc biệt tập trung triển khai quyết liệt một số giải pháp sau:

Đối với sản phẩm rau, tăng cường lấy mẫu để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV, tăng cường cao độ hoạt động kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, không để lưu thông trên thị trường các thuốc trong danh mục cấm, thuốc có hại; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với sản phẩm thịt, tổ chức đồng loạt kiểm tra chấn chỉnh các cơ sở giết mổ; triển khai các mô hình giết mổ tập trung; có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi giết mổ từ nhỏ lẻ sang mô hình giết mổ tập trung; tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra việc sản xuất TĂCN, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất kích thích tăng trưởng, sinh trưởng và kháng sinh cấm. Đối với sản phẩm thuỷ sản tiêu thụ nội địa, tăng cường hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, kiểm tra chất lượng thủy sản đánh bắt ngoài biển ngay khi tàu cập cảng cá.Theo NNVN
Báo cáo phân tích thị trường