Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng và tiêu thụ cao su thế giới năm 2009 giảm mạnh
23 | 10 | 2009
Theo báo cáo của tập đoàn nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSS), dựa theo những con số thống kê về cao su giai đoạn tháng 7 – 9/2009, dự báo tiêu thụ và sản lượng cao su thế giới đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm nay.

Tiêu thụ cao su thế giới trong năm kết thúc vào tháng 6/2009 đạt 20,8 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2005. Tiêu thụ trong tháng 6/2009 đã giảm 12,3% so với cùng tháng năm ngoái. Vào tháng 3/2002, tiêu thụ cao su thế giới đã giảm 3,5% do kinh tế toàn cầu suy thoái.

Sản lượng cao su tổng hợp trong tháng 6/2009 giảm 13,7% so với cùng tháng năm ngoái, trong khi sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu giảm 3,7%.

Do tiêu thụ giảm mạnh hơn sản lượng, thị trường thế giới đã dư thừa cao su trong tháng 6 vừa qua.

Trong niên lịch 2009 (tháng 1 – tháng 12), tiêu thụ cao su thiên nhiên dự báo sẽ giảm 5,5%, trong khi tiêu thụ cao su tổng hợp sẽ giảm 7,3%.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường