Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng urê thế giới được dự báo đạt 212,3 triệu tấn vào năm 2015
26 | 10 | 2009
Sản lượng urê thế giới đã tăng trưởng chậm lại từ mức 6,5% năm 2007 xuống còn 1,7% năm 2008 do khủng hoảng kinh tế thế giới khiến cầu sụt giảm và nhiều dự án mở rộng công suất và xây dựng mới nhà máy urê bị hoãn lại.
Tuy nhiên trong trung hạn, cầu về urê thế giới sẽ phục hồi trở lại và tiếp tục tăng trưởng ở mức 3,7%/năm. Trong đó, các nước đang phát triển chiếm tới ¾ lượng tiêu thụ urê toàn cầu và tỷ lệ này còn tiếp tục tăng lên. Đáng chú ý là Trung Quốc và Ấn Độ hiện tiêu dùng hơn 50% sản lượng urê thế giới cũng là quốc gia có tiềm năng sản xuất lớn nhất thế giới  (trên 50% tổng cung urê hàng năm). Trong giai đoạn 2010-2013, sẽ có khoảng 50 nhà máy phân bón urê đi vào hoạt động, trong đó 20 nhà máy được đặt tại khu vực Đông Á, dự báo tổng sản lượng urê thế giới năm 2015 đạt khoảng 212,3 triệu tấn.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường