Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Indonesia không đạt mức như đã dự báo
03 | 11 | 2009
Hiệp hội đường Indonesia cho biết, sản lượng đường niên vụ 2009 của nước này sẽ vẫn đạt được mức 2,57 triệu tấn của năm trước, nhưng sẽ không đạt được mức kế hoạch 2,7 triệu tấn của Chính phủ và mức dự báo 2,8 triệu tấn của Hiệp hội đường.
Nguyên nhân là do thời tiết thất thường đã làm giảm trữ lượng đường trong mía. Mục tiêu sản lượng của hầu hết các nhà máy đường Indonexia sẽ không đạt được. Để bù đắp lại lượng thiếu hụt tiêu dùng trong nước, chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp quốc doanh nhập khẩu 180.000 tấn đường thô.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ