Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các doanh nghiệp đang chủ động tìm đầu ra cho gạo
03 | 11 | 2009
Hiện nay, các doanh nghiệp lúa gạo trên địa bàn tỉnh An Giang mỗi tuần thu mua trên 3.000 tấn gạo, nâng tổng lượng mua từ đầu năm đến nay (quy ra lúa) gần 1,1 triệu tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2008.
Trong đó, lượng gạo xuất khẩu là 408.700 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu trên 164,7 triệu USD; lượng gạo tiêu thụ nội địa là 127.000 tấn. Các doanh nghiệp kinh doanh lương thực đang chủ động tìm đầu ra cho gạo, nhằm đẩy mạnh thu mua hết lượng lúa, gạo trong dân.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường