Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc vừa công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu phân bón
04 | 11 | 2009
Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu phân bón năm 2010 của Trung Quốc không đổi so với năm 2009, gồm 3,3 triệu tấn urê, 6,9 triệu tấn DAP, và 3,45 triệu tấn phân hỗn hợp.
Trong đó các doanh nghiệp thương mại nhà nước được cấp hạn ngạch nhập khẩu là 2,97 triệu tấn urê, 3,52 triệu tấn DAP và  1,76 triệu tấn phân hỗn hợp và các doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh được cấp hạn ngạch nhập khẩu là 330.000 tấn urê, 3,38 triệu tấn DAP và 1,69 triệu tấn phân bón hỗn hợp khác.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường