Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thuỷ sản cuả Ấn Độ giảm
09 | 11 | 2009
Tính đến thời điểm tháng 9/2009, xuất khẩu thuỷ sản cuả Ấn Độ đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, trong tháng 8/2009, xuất khẩu thuỷ sản của nước này chỉ đạt 148,54 triệu USD trong khi tháng 8/2008, con số này là 154,7 triệu USD. Theo Uỷ ban phát triển sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu Ấn Độ, nguyên nhân chính của tình trạng này là do sự tăng giá của đồng rupi so với đôla Mĩ và nhu cầu tiêu dùng giảm.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường