Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bế tắc trong giải quyết vấn đề liên quan đến giá mía đường của Uttar Pradesh (Ấn Độ) có thể dẫn tới nguy cơ thiếu hụt và áp lực tăng giá bán lẻ đường ở tiểu bang này.
10 | 11 | 2009
Ngày 23/10/2009, Chính phủ Bang đã tăng giá SAP (State Advised Price) thêm 25 INR so với năm ngoái nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của người nông dân .
SAP đối với loại thường là 165 INR/tạ, đối với loại tốt là 170 INR/tạ, với loại kém hơn là 162,5 INR/tạ, trong khi nông dân yêu cầu mức giá là 280 INR/tạ. Nông dân kiên quyết không cung cấp mía ở mức giá SAP đang quy định. Vụ ép mía bị trì hoãn.

Những năm qua, diện tích và sản lượng mía của UP luôn giảm do những vấn đề liên quan đến giá và thanh toán chậm trễ. Diện tích trồng mía niên vụ 2007/08 là 2,8 triệu ha, trong khi niên vụ 2008/09 là 1,79 triệu ha. Dự trữ mía cũng giảm từ 160 triệu tấn niên vụ 2007/08 xuống 98 triệu tấn. Sản lượng đường năm nay ước tính 3,5 triệu, giảm mạnh so với 7,3 triệu tấn năm 2008 và 8,5 triệu tấn năm 2007.

Được biết, giá bán lẻ đường tai UP đang ở mức cao khoảng 35 INR (tương đương 0,74USD)/kg, gấp đôi so với mức năm ngoái. Tiêu dùng đường hàng năm ở UP khoảng 5 triệu tấn, trong khi sản lượng năm nay ước tính chỉ đạt 3,5 triệu tấn.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường