Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
xuất khẩu chè của Việt Nam lại tăng cả về lượng và kim ngạch
09 | 11 | 2009
10 tháng đầu năm 2009, trong khi hầu hết các mặt hàng nông sản sụt giảm mạnh về kim ngạch xuất khẩu, thì xuất khẩu chè của Việt Nam lại tăng cả về lượng và kim ngạch xuất khẩu.
Chè là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao, với lượng xuất khẩu đạt trên 11.000 tấn, kim ngạch đạt 145 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng gần 15% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008. Hiện nay, Việt Nam đang đứng thứ 5 trên thế giới về sản lượng chè. Thị trường xuất khẩu chè cũng đã được mở rộng tới 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường