Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mở rộng áp dụng thủ tục hải quan điện tử
11 | 11 | 2009
AGRONINFO - Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) đối với 4 loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu chủ yếu và 12 chế độ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Động thái này nhằm thực hiện Quyết định 103/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mở rộng thủ tục HQĐT tại 8 cục hải quan tỉnh, TP.

Động thái này nhằm thực hiện Quyết định 103/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mở rộng thủ tục HQĐT tại 8 cục hải quan tỉnh, TP.Trong giai đoạn tiếp theo, đối tượng tham gia thủ tục HQĐT được mở rộng hơn.Không chỉ những doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật hải quan mới được tham gia thủ tục HQĐT, tất cả doanh nghiệp có nhu cầu đều được phép thực hiện thủ tục HQĐT.
Báo cáo phân tích thị trường