Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đàn trâu - bò giảm, đàn lợn, gia cầm tăng
25 | 11 | 2009
Kết quả điều tra chăn nuôi vừa qua của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho thấy: Tổng đàn trâu hiện nay có 28.306 con bằng 97,95% (giảm 592 con). Đàn bò 198.752 con bằng 95,85% (giảm 8.615 con).

Tổng đàn lợn (không kể lợn sữa) hiện có 1.681.953 con, tăng 0,73% và tổng đàn gia cầm hiện có 16.508,800 con tăng 5,18% (tăng 813 ngàn con) so với cùng kỳ năm 2009. Năm 2009, không xảy ra dịch bệnh đối với đàn gia cầm, nên người dân và các cơ sở mạnh dạn đầu tư tăng số đầu con so với năm trước và sản lượng thịt cung cấp cho thị trường cũng tăng khá. Hiện xu hướng chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn đang dần thay thế mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ ở hầu hết các quận, huyện.Theo Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường