Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sau 2 ngày phải cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản
09 | 12 | 2009
Để thực hiện việc khai báo nguồn gốc thủy sản khai thác xuất khẩu (XK) vào thị trường châu Âu theo quy định mới (IUU) của cộng đồng này, Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quy chế Chứng nhận thủy sản khai thác XK vào EU.

Theo đó, chủ hàng XK gửi giấy chứng nhận thủy sản khai thác đã được khai đầy đủ thông tin đến cơ quan có thẩm quyền (chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) để được chứng nhận.

Cụ thể, đối với mẫu áp dụng cho sản phẩm khai thác từ tàu cá công suất từ  90 mã lực (CV) trở lên thì phải có đủ chữ ký của thuyền trưởng hoặc chủ tàu, đại diện ban quản lý cảng cá nơi tàu bốc dỡ sản phẩm và chủ hàng đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác. Mỗi giấy chứng nhận thủy sản khai thác được chứng nhận cho một chuyến biển của một tàu.

Đối với tàu có công suất nhỏ hơn 90 CV, phải có chữ ký của chủ hàng XK, cơ sở thu mua XK đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác. Mỗi giấy chứng nhận thủy sản khai thác chứng nhận cho lô hàng của nhiều tàu.

Sau đó, không quá hai ngày kể từ khi nhận được đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin và chứng nhận cho chủ hàng. Trường hợp không cấp chứng nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Sản phẩm thủy sản khai thác được bốc dỡ ở tỉnh nào do cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh đó chứng nhận, kể cả trường hợp tàu cá của tỉnh ngoài cập cảng tại địa phương đó.

Thuyền trưởng, chủ tàu, chủ hàng có trách nhiệm khai đầy đủ, chính xác những thông tin liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khai báo của mình.Theo Tiền Phong Online
Báo cáo phân tích thị trường