Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự thảo nghị định về một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ bổ sung dành cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
10 | 12 | 2009

Dự thảo Nghị định do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) soạn thảo. Theo dự thảo các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được áp dụng một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ bổ sung về đất đai, kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đầu tư...

Danh mục lĩnh vực nông nghiệp khuyến khích đầu tư tập trung chủ yếu vào các ngành đầu tư trực tiếp phục vụ nông nghiệp, nông thôn như: trồng trọt; nuôi trồng nông, lâm, thủy hải sản, phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến.

Ưu đãi về đất đai và kết cấu hạ tầng kỹ thuật

Nhà đầu tư có dự án thuộc diện đặc biệt ưu đãi, hoặc ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nằm trong quy hoạch sẽ được hưởng chính sách ưu đãi tương ứng theo 3 mức: miễn tiền sử dụng đất, hoặc giảm 70% và 50% tiền sử dụng đất đối với dự án đó.

Dự thảo cũng quy định, DN thành lập mới từ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thông qua các hình thức như BOT, BTO, BOO, BT được áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 10% trong thời gian 20 năm và được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 9 năm tiếp theo. Ngoài ra còn được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng phát triển, mức vốn cho vay đối với mỗi dự án khuyến khích đầu tư tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án đó (không bao gồm vốn lưu động).

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường

Dự thảo cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư như đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, hỗ trợ dịch vụ tư vấn, áp dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ về cước phí vận tải.

Cụ thể, các DN sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 50%-100% kinh phí đào tạo nghề trong nước; chi phí quảng cáo DN và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố nơi DN đầu tư; kinh phí triển lãm hội chợ trong nước và phí tiếp cận thông tin thị trường, giả cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước.

Ngoài ra, DN còn được Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do DN chủ trì thực hiện; hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Theo chinhphu.vn
Báo cáo phân tích thị trường