Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mehico chứng nhận hải sản xuất sang EU
28 | 01 | 2010
Quy định 1005/2008 của Cộng đồng chung Châu Âu có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 đã phát sinh hàng loạt quy định mới buộc các nhà sản xuất hải sản chế biến và chưa chế biến của Mêhicô xuất khẩu sang EU phải tuân theo.

Theo quy định này, tất cả các sản phẩm hải sản khai thác nhập khẩu vào EU phải có chứng nhận khai thác do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp cho các tàu khai thác đã được đăng ký. Với chứng nhận này, nhà nhập khẩu sẽ biết được nguồn gốc hải sản khai thác là không vi phạm luật, không vi phạm quy định cũng như các biện pháp bảo tồn quốc gia và quốc tế.

Theo đó, tất cả các sản phẩm hải sản của Mêhicô được khai thác từ ngày 1/1/2010 sẽ phải có chứng nhận khai thác để đảm bảo rằng các sản phẩm này được khai thác đáng tin cậy và không gây hại cho môi trường biển.

Đây là một trong những biện pháp của EU nhằm chống lại hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong bối cảnh này, Tổng Cục Nghề cá và Hàng hải EU đã công nhận Ủy ban Nuôi trồng và Khai thác thủy sản quốc gia Mêhicô (CONAPESCA) là cơ quan có thẩm quyền chứng thực tính chính xác của các thông tin được ghi trong chứng nhận khai thác. Các nhà xuất khẩu sẽ phải đệ trình những giấy chứng nhận này cho cơ quan chức năng khi xuất khẩu hải sản sang EU thông qua Tổng giám đốc Dự án, Chương trình và Đánh giá của CONAPESCA.

Các loài yêu cầu phải có chứng nhận là cá hồi, cá chình, cá ngừ, cá hồi Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, cá bơn, cá trích, cá sòng, cá tuyết mecluc, cá bơn Greenland và tôm các loại.


 Nguồn: VASEP
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ