Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không thu thuế xuất khẩu một số loại gỗ
19 | 03 | 2010
Bộ Tài chính quy định từ 25-4-2010 sẽ không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ, than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Quy định trên được nêu tại Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12-3-2010 hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Bộ Tài chính thống nhất hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ, than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện như hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu hướng dẫn tại Điều 117 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20-4-2009 của Bộ Tài chính.

Theo số liệu của Bộ Công thương, trong hai tháng đầu năm 2010, sản phẩm gỗ nói chung đã xuất khẩu được 0,47 triệu USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước, nằm trong danh sách một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong hai tháng qua.

Hiện nay, một số thị trường nhập khẩu gỗ của Việt Nam có thể kể đến là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Malaysia, Hong Kong, Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường châu Âu (EU)...(Pháp Luật TPHCM Online)
Báo cáo phân tích thị trường