Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
5 tháng đầu năm Khai thác thủy sản đạt trên 42% so với kế hoạch năm
27 | 05 | 2010
Trong tháng 5, thời tiết biển tương đối thuận lợi, ngư dân các địa phương đã tích cực di chuyển đến các ngư trường trọng điểm để khai thác thủy sản. Theo đó, các nghề khai thác chính: lưới cản, giả cao tốc, lưới vây đều đạt sản lượng tương đối cao.

Một số tỉnh đạt sản lượng khai thác khá như Quảng Ninh đạt 19.385 tấn, Hải Phòng 19.550 tấn; Đà Nẵng 17.900 tấn; Phú Yên 21.897 tấn, (trong đó cá ngừ đạt4.285 tấn, tăng 17,4% so với cùng kỳ); Bình Định 56.000 tấn, (cá ngừ đại dương là2.630 tấn); Quảng Ngãi ước 35.728 tấn; Trà Vinh 26.605 tấn…

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 5 ước đạt 211 ngàn tấn, đưa tổng sản lượng khai thác thủy sản 05 tháng đầu năm lên 1.011 ngàn tấn, đạt 42,1% so kế hoạch và tăng 2,1% so với với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là khai thác biển đạt sản lượng tương đối cao (196 ngàn tấn), tăng 5,1 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục được tăng cường bằng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng chống xung điện xiếc máy, sử dụng chất nổ trong khai thác thủy sản; tăng cường chỉ đạo công tác toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, các khu vực trọng điểm. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá và trang bị an toàn cho người, phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.Theo CPV.VN
Báo cáo phân tích thị trường