Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mua tạm trữ cà phê được hỗ trợ lãi suất 6%
11 | 06 | 2010
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010.

Theo thông tư này, các doanh nghiệp kinh doanh cà phê được giao nhiệm vụ tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 sẽ được hỗ trợ lãi suất 6%/năm.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng là thời gian tạm trữ thực tế tính từ thời điểm mua đến thời điểm bán cà phê tạm trữ, nhưng không quá ngày 15-10-2010.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường