Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ hè thu
01 | 07 | 2010
Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng.

Hôm 30-6, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có quyết định về việc mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn gạo vụ hè thu năm 2010, thời gian mua tạm trữ từ ngày 15-7 đến ngày 15-9.
Ngoài ra, Chính phủ còn giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các doanh nghiệp mua số lúa, gạo tạm trữ trên, có tính đến kết quả đã thực hiện mua lúa gạo vụ đông xuân năm 2009-2010.

Các doanh nghiệp thực hiện mua lúa, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng, tính từ ngày 15-7 đến ngày 15-11-2010.Theo TBKTSG
Báo cáo phân tích thị trường