Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hạt tiêu đen giảm giá ở hầu hết các thị trường
06 | 09 | 2010
AGROINFO - Trái ngược với diễn biến của tuần trước, tuần này hạt tiêu đen đồng loạt giảm giá ở các thị trường Đà Nẵng, Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.
Diễn biến này là do ảnh hưởng từ giá tiêu xuất khẩu giảm nhẹ, khi mà thế giới có them nguồn cung cấp tiêu từ các nước Malaysia và Indonesia. Hà Nội là địa phương có mức giảm giá nhẹ nhất, tuần này giá hạt tiêu đen tại đây chỉ giảm 1.000 đồng/ kg so với tuần trước. Hiện giá bán lẻ mặt hàng tại Hà Nội đang là 77.000 đồng/ kg.

Trích Bản tin Thị trường Nông sản & Hội nhập


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường