Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ ngành lâm nghiệp đến năm 2015
14 | 02 | 2011
Chính phủ đã đồng ý đề nghị của Bộ NN&PTNT gia hạn Thỏa thuận đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp đến hết năm 2015. Chính phủ giao Bộ NN&PTNT làm việc với các nhà tài trợ để huy động nguồn vốn ODA cho hoạt động của đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của văn bản thỏa thuận.

Thỏa thuận đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP) được Chính phủ cho phép thành lập từ năm 2001 để thu hút hỗ trợ của cộng đồng quốc tế giúp Việt Nam thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia "Dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng". Sau 9 năm hoạt động, các đối tác FSSP đã hoạt động hiệu quả, ước tính có khoảng 270 triệu USD vốn ODA được các nhà tài trợ cam kết và hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006- 2010.Theo hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường