Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tồn kho cà phê trong nông dân đã cạn
17 | 06 | 2011
Nông dân chỉ còn nắm giữ khoảng 7-10% tổng sản lượng, tương đương 100.000 tấn.

Hiện giá cà phê là 49.500 đồng/tấn, trong khi hàng tồn kho trong tay các nhà cung ứng hầu như còn rất ít nên với giá này họ không thể bán. Một số hộ nông dân còn giữ hàng, vẫn quyết tâm nuôi giá lên.

 

Hiện nông dân còn nắm giữ khoảng 7-10% của tổng sản lượng, tương đương 100.000 tấn. Giá xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ vẫn ở mức trừ lùi 50 USD/tấn song hai bên mua bán không gặp nhau do giá nội địa cao.

 

Đối với thị trường kì hạn, trong nửa đầu tháng 6/2011, có 1.489/1.538 lô (lô 10 tấn) đạt chất lượng Liffe trong đó hàng đến từ Việt Nam chiếm 840/844 lô tức 56% của toàn thể các xuất xứ.

 

Tính đến 14/6, lượng tồn kho trên sàn Liffe là 405.070 tấn, tương đương với 6,751 triệu bao. Đây là lượng tồn kho có giấy chứng nhận cao mức kỷ lục.

Biểu đồ lượng tồn kho có giấy chứng nhận chất lượng Liffe-Số liệu: Liffe

 

Tồn kho cà phê tổng thể tại châu Âu đến cuối tháng 4/2011 là 11,46 triệu bao, tăng gần 393.0008 bao. Trong đó, tồn kho tại cảng Antwerp, Bỉ tăng 311.800 bao lên 5,58 triệu bao.

 

Tồn kho cà phê của Nhật Bản tính đến hết tháng 4/2011 đạt 126.000 tấn, tăng 13% so với báo cáo cuối tháng 1/2011.

 

Báo cáo của Liên đoàn Cà phê châu Âu nói tồn kho cà phê tổng thể tại châu Âu đến cuối tháng 04/2011 là 11,46 triệu bao, tăng 392.988 bao. Trong đó, tồn kho tại cảng Antwerp (Bỉ) tăng 311.800 bao lên 5,58 triệu bao.

Theo TBKTSGBáo cáo phân tích thị trường