Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sóc Trăng: Khôi phục diện tích nuôi tôm sú bị thiệt hại chậm
04 | 07 | 2011
Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, tiến độ thả nuôi khắc phục diện tích tôm sú bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh đang rất chậm. Đến nay, trong số 20.743 ha tôm bị thiệt hại chỉ mới có gần 3.000 ha được thả nuôi khắc phục.

Trong đó, Mỹ Xuyên là địa bàn có diện tích thả lại lớn nhất với hơn 1.715 ha, kế đến là Vĩnh Châu với 1.110 ha, Trần Đề 95 ha, Cù Lao Dung 20 ha, Mỹ Tú khoảng 15 ha và Thạnh Trị 4 ha.

Với tiến độ thả nuôi trên, diện tích nuôi tôm năm nay sẽ rất khó đạt chỉ tiêu kế hoạch vì lịch thời vụ theo khuyến cáo còn lại là rất ngắn. Nguyên nhân làm chậm tiến độ thả lại một phần do người nuôi tôm thiếu vốn, một số khác còn lo ngại dịch bệnh và điều kiện thời tiết không thuận lợi và có cả nguyên nhân do giá giống tăng cao, nhất là giống tôm chân trắng.

Theo báo Cần ThơBáo cáo phân tích thị trường