Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ 01/08: Thương nhân bị cấm ép giá mua thóc, gạo của người sản xuất
05 | 07 | 2011
Đây là một trong những nội dung của thông tư 89/2011/TT-BTC vừa được ban hành ngày 17/06/2011. Ngày có hiệu lực thi hành từ 01/08/2011.

Ngày 17/06/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2011/TT-BTC” hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu” làm căn cứ để Hiệp hội Lương thực Việt Nam xác định và công bố giá sàn gạo xuất khẩu trong từng thời kỳ; để thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có cơ sở ký kết hợp đồng và đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo. Theo đó,

Căn cứ vào chi phí kinh doanh xuất khẩu gạo, giá thị trường thế giới và điều kiện xuất khẩu gạo theo giá FOB hoặc CNF/CIF, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo lựa chọn áp dụng 01 trong 02 phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu là: Phương pháp chi phí và Phương pháp khấu trừ.

Phương pháp chi phí xác định giá sàn xuất khẩu bình quân của từng tiêu chuẩn phẩm cấp gạo được tính theo công thức sau:
 

Giá sàn gạo xuất khẩu bình quân của từng tiêu chuẩn phẩm cấp gạo
(VNĐ, USD/tấn)

=

Giá vốn gạo xuất khẩu bình quân của từng tiêu chuẩn phẩm cấp gạo
(VNĐ, USD/tấn)

+

Lợi nhuận dự kiến

+

Các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luậtPhương pháp khấu trừ xác định giá sàn xuất khẩu bình quân của từng tiêu chuẩn phẩm cấp gạo được tính theo công thức sau:Giá sàn gạo xuất khẩu bình quân theo từng tiêu chuẩn phẩm cấp gạo (USD/tấn)

=

Giá gạo trên thị trường thế giới của từng tiêu chuẩn phẩm cấp gạo (USD/tấn)

-

Tổng chi phí thực hiện đưa sản phẩm từ cảng xuất khẩu đến cảng nhập khẩu (USD/tấn)Thông tư cũng quy định, trong trường hợp giá thị trường thế giới hạ thấp, thương nhân phải tính toán chi tiết giảm chi phí kinh doanh của mình, không được ép giá mua thóc, gạo của người sản xuất xuống thấp không phù hợp với giá thóc định hướng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và mặt bằng giá thị trường; và phải chấp nhận các biện pháp bình ổn giá thóc, gạo ở thị trường trong nước.T. Sam
Theo moit.gov.vn


Báo cáo phân tích thị trường