Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng chè tháng 6 của SriLanka giảm 7,9%
21 | 07 | 2011
Hội đồng chè nhà nước cho biết sản lượng chè của SriLanka giảm liên tiếp 3 tháng tính đến tháng 6 bởi ảnh hưởng cơ bản như giá toàn cầu hấp dẫn và thời tiết tốt dẫn đến sản lượng cao trong cùng giai đoạn năm trước.
Sản lượng chè trong tháng 6 giảm 7,9% xuống 28,8 triệu kg so với 31,3 kg cùng tháng năm trước. Sản lượng trong 6 tháng đầu năm đã ở ngưỡng tăng 0,6% thành 170,4 triệu kg so với 169,4 triệu cùng kỳ năm trước.
Số liệu từ ngân hàng trung ương chỉ ra thu nhập từ xuất khẩu chè của SriLanka tăng 16,7% trong 4 tháng đầu năm 2011. Thu nhập tăng 16,1% thành 1,4 tỷ năm ngoái.
Chè là nguồn thu ngoại hối chính của nền kinh tế 50 tỷ USD cùng với kiều hối, xuất khẩu may mặc và du lịch.
 
Loại
Tháng 6 (kg)
6 tháng (kg)
2011
2010
2011
2010
Loại tốt
7.758.552
7.268.982
45.021.700
42.730.067
Trung bình
4.685.549
5.460.518
27.892.095
29.497.728
Thấp
16.352.139
18.523.537
97.493.615
97.138.463
Tổng
28.796.240
31.253.037
170.407.410
169.366.258

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường