Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thu hút các nhà đầu tư tài chính tư nhân vào Việt Nam
29 | 08 | 2011
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, trong 2 ngày 6-7/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội thảo "Vốn đầu tư tư nhân Đông Nam Á thường niên lần thứ 2 năm 2011: Chuyển đổi trong làn sóng đầu tư – Tăng cường cơ hội đầu tư ở khu vực Đông Nam Á".
Cuộc Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Đầu tư tài chính tư nhân toàn cầu Thunderbird (TPEC- Hoa Kỳ) và Công ty Auxesia Holding tổ chức.
Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút các nhà đầu tư tài chính tư nhân vào Việt Nam, nâng cao kỹ năng trong việc tiếp cận và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư trên thế giới vào khu vực Đông Nam Á.
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội thảo là nơi hội tụ các nhà đầu tư, nhà quản lí quỹ trong khu vực và trên thế giới và cũng là diễn đàn của các doanh nghiệp nhiều triển vọng nhất đến từ khu vực. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư tại Việt Nam cũng như cơ hội để thảo luận về các xu hướng mới trong từng ngành, các vấn đề pháp lý, quản lý quỹ, chiến lược thoái vốn, thẩm định cơ hội đầu tư, quan điểm của các nhà đầu tư, các nhà quản lí quỹ và nhiều vấn đề khác đang được quan tâm.

Theo cpv.orgBáo cáo phân tích thị trường