Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Indonesia sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo để ổn định giá
09 | 09 | 2011
Indonesia có kế hoạch nhập khẩu 800.000 tấn gạo trong năm nay, gồm 500.000 tấn từ Việt Nam và 300.000 tấn từ Thái Lan.

Cơ quan hu cn Indonesia (Bulog) cho biết, s tiếp tc nhp khu go cho đến cui năm nay đ duy trì ngun cung cp trong mùa khô - đng thái giúp gim sc ép vi giá go.

Theo Tng giám đc Bulog, ông Sutarto Alimoeso, cơ quan này s nhn 200.000 tn go t Vit Nam giao vào tháng 9 và 300.000 tn go Thái Lan giao vào tháng 10. Indonesia s tiếp tc nhp khu go cho đến tháng 12.

Bulog đang xem xét nhp khu go giá thp hơn t Pakistan và n Đ đ gim ph thuc vào Vit Nam và Thái Lan. Theo ông Surato, mc đích là đ tìm ngun hàng có cht lượng cao vi mc giá tt nht.

Indonesia có kế hoch nhp khu 800.000 tn go trong năm nay, bao gm 500.000 tn t Vit Nam và 300.000 tn t Thái Lan, đ duy trì kho d tr 1,5 triu tn dành n đnh giá, ông Sutarto cho biết thêm, ngun cung cp go s đ cho 4 – 5 tháng ti.

Chính phủ Indonesia đã cam kết cung cp tài chính đ gia tăng d tr go ti thiu mc 2 triu tn vào năm 2012 hoc 2013. Tiêu th go hàng năm ca Indonesia dn đu thế gii, khoảng 139 kg/người.

Theo Gafin

 

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ