Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam có thể khó giao 500 ngàn tấn gạo xuất khẩu
13 | 10 | 2011
Các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam có thể khó giao đủ 500 ngàn tấn gạo trong những tháng tới do giá gạo nội địa tăng cao hơn giá gạo đã ký hợp đồng xuất khẩu.

Lượng gạo 500 ngàn tấn này tương đương 7% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu kỳ vọng của Việt Nam trong năm 2011 là 7,5 triệu tấn.

Các nhà chức trách cho biết khoảng 400 ngàn tấn gạo giao trong tháng 9 và 100 ngàn tấn tiếp theo được giao trong tháng 10.

Người đứng đầu VFA cho biết việc không thể giao hàng này một phần là do các nhà xuất khẩu không thu mua gạo để dự trữ cho xuất khẩu khi kỳ vọng rằng giá gạo sẽ giảm chứ không tăng. Một khi thời gian giao hàng đến, các nhà xuất khẩu sẽ hủy giao hàng thay vì mua gạo giá cao, bán giá thấp.

Các nhà giao dịch cho biết một nhà xuất khẩu gạo Việt Nam đã hủy hợp đồng giao 5 ngàn tấn gạo 5% tấm cho Hàn Quốc do giá gạo tháng 9 vượt 550 USD/tấn trong khi giá trên hợp đồng tháng 8 của nhà xuất khẩu này chỉ là 530 USD/tấn.

Trong 9 tháng đầu năm 2011, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 6,08 triệu tấn gạo, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2010. Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,83 triệu tấn gạo trong năm 2010. Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là châu Á, châu Phi và Cuba.

Kim Dung AGROINFO

Theo OryzaBáo cáo phân tích thị trường