Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cà phê chậm lại
04 | 11 | 2011
Theo ước tính của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2011/12 sẽ giảm 10% so với niên vụ trước. Dự báo xuất khẩu cà phê Việt Nam niên vụ 2010/11 đạt 1,19 triệu tấn (tương đương 19,8 triệu bao).

Tuy nhiên, một số nguồn thông tin độc lập khác lại ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2011/12 sẽ đạt 20-22 triệu bao (1 bao = 60kg).

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu 27,2 nghìn tấn cà phê trong tháng 9, đạt giá trị 61,14 triệu USD; tiếp tục giảm cả về khối lượng và giá trị so với xuất khẩu của tháng trước (với mức giảm tương ứng là 24,6% và 26,6%), đồng thời cũng giảm 53,8% về lượng và 35,3% về giá trị so với tháng 9/2010.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 996,6 nghìn tấn cà phê, đạt giá trị 2,2 tỷ USD; tăng 8,4% về lượng và tăng tới 65,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010. Khối lượng xuất khẩu tiếp tục giảm tương đối mạnh trong tháng 9 đã làm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cà phê bị chậm lại.

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu cà phê vẫn đạt mức tăng trưởng cao so với năm trước do giá xuất khẩu cao. Giá xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm đạt mức 2.209 USD/tấn, tăng 52,9% so với mức giá xuất khẩu bình quân cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dựa trên xu thế biến động của chuỗi số liệu xuất khẩu cà phê theo tháng qua các năm, có thể dự báo khối lượng cà phê xuất khẩu trong năm 2011 ở mức gần 1,19 triệu tấn tương đương với con số dự báo của tháng trước do xuất khẩu thực tế của tháng 9 thấp so với dự kiến.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường