Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng hạt tiêu thế giới dự kiến giảm 20.000 tấn trong năm nay
24 | 06 | 2007
Năm 2006, dự kiến sản lượng hạt tiêu thế giới sẽ thấp hơn năm ngoái 20.000 tấn trong khi lượng xuất khẩu trong năm nay dự kiến sẽ đạt 22.000 tấn - mức cao nhất kể từ năm 2002.

Năm ngoái, sản lượng hạt tiêu đen đạt 72.000 tấn trong khi năm 2004 và 2003 chỉ đạt 62.000 và 65.000 tấn. Trong khi đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu lại giảm thấp trong năm 2003. ^

Xuất khẩu hạt tiêu của thế giới năm 2005 là 15.752 tấn trong khi đó năm 2004 chỉ đạt 14.049 tấn và năm 2003 là 19.423 tấn.

Theo Cộng đồng hạt tiêu thế giới, giá thấp trong suốt 4 năm qua đã gây bất lợi cho ngành hạt tiêu. Ngoài ra, tại các nước, chi phí sản xuất tương đối cao nên sản lượng có thể sẽ còn giảm thấp vì nông dân giảm lượng vật tư nông nghiệp cho vườn tiêu, hạn chế trồng mới và ít chăm sóc những vườn tiêu cho năng suất thấp.

Từ năm 2002 – 2004, khối lượng hạt tiêu xuất khẩu ở những nước sản xuất tương đối cao, khoảng 230.000 tấn nhưng theo ước tính ban đầu năm 2005, con số này đã giảm 6%. Năm 2006, có thể lượng xuất khẩu giảm nhiều hơn, khoảng 15%. Tuy nhiên, cũng còn tuỳ thuộc vào giá từ giờ tới cuối năm cũng như tình hình sản xuất ở các nước sản xuất chính.

Sản lượng hạt tiêu đã tăng mạnh từ năm 1997 đến 2003 với tốc độ tăng kỷ lục, hơn 90% chỉ trong vòng 6 năm.

Dự kiến, năm nay, sản lượng của các nước sản xuất đều giảm, thậm chí là giảm mạnh trừ Ấn Độ và Indonesia. Có thể sản lượng sẽ giảm xuống còn gần 269.000 tấn.

Từ năm 1997 đến 2003, sản lượng tiêu đen đã tăng gần gấp đôi, lên 285.700 tấn so với 143.900 tấn đầu kỳ. Sang năm 2004, lại giảm xuống 267.000 tấn sau đó giảm xuống tiếp 263.000 tấn năm ngoái. Dự báo, năm 2006, sản lượng hạt tiêu đen sẽ còn khoảng 220.000 tấn.

Theo IPC, đáng chú ý là lượng hạt tiêu tiêu dùng tại các nước sản xuất đang tăng mạnh, đặc biệt là tại Ấn Độ trong những năm gần đây. Vì thế, khối lượng các sản phẩm gia tăng giá trị, hạt tiêu rang xay hay chiết xuất hạt tiêu không tăng nhiều. Bình quân, mỗi năm, tiêu thụ hạt tiêu tăng khoảng 3,46%.

Sản lượng hạt tiêu trắng đã tăng khá trong 10 năm qua nhưng tốc độ tăng chưa bằng tiêu đen. Năm 1997, dự kiến sản lượng tiêu trắng là 47.800 tấn, tăng lên 79.500 tấn vào năm 2004 nhưng sang năm 2005 lại giảm còn 51.000 tấn. Dự kiến, năm nay, sản lượng tiêu trắng còn khoảng 50.000 tấn.

Gần đây, Trung Quốc nổi lên là một nước sản xuất tiêu trắng lớn với sản lượng 35.000 tấn năm 2004. Tuy nhiên, chủ yếu khối lượng này phục vụ cho tiêu thụ nội địa, lượng xuất khẩu rất ít và năm 2005 sản lượng lại giảm còn 15.000 tấn một phần do những khu vực trồng tiêu ở Hải Nam bị ngập úng.

Dự kiến năm 2006, sản lượng tiêu trắng của Trung Quốc sẽ tăng lên khoảng 20.000 tấn. Năm 2006, Việt Nam cũng sẽ vượt Indonesia trở thành nước sản xuất hạt tiêu trắng lớn mặc dù ước tính sản lượng năm nay sẽ giảm so với năm trước.Báo cáo phân tích thị trường