Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin Cà phê Việt Nam số 6 tháng 9/2011
05 | 09 | 2011
Trong vòng ba chục năm lại đây, nghề trồng cà phê phát triển mạnh mẽ ở nước ta. Từ chỗ cả nước chỉ có vài chục ngàn hecta cà phê các loại, đến nay đã có khoảng 535.000 hecta cà phê, trong đó cà phê vối chiếm 93%, cà phê chè trên 6% và cà phê mít chỉ có dưới 1%. Vì giá trị thương phẩm thấp nên diện tích cà phê mít đang giảm dần.

Nội dung chính:


Cây cà phê chè ở Việt Nam
Cần lập lại hệ sinh thái phù hợp khi tiến hành tái canh diện tích cà phê
Nông trại xanh (Centrofarm) một mô hình sản xuất cà phê dưới tán cây
Vai trò và hoạt động của tổ chức cà phê quốc tế (ICO): Vì sự phát triển bền vững của ngành hàng
"Gu" cà phê Việt


Download bản tin tại đây
 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường