Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo sẽ gặp nhiều khó khăn
16 | 02 | 2012
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 1/1 đến ngày 9/2 đạt 322.422 tấn, dự báo xuất khẩu gạo trong quý I và quý II đạt khoảng 3,5 triệu tấn. Cả năm dự kiến xuất khẩu khoảng 6,5 triệu tấn, với kim ngạch 3 tỷ USD, giảm lần lượt 9,72% và 18,92% so với năm 2011.


Theo ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng Thư ký VFA, hiện nay Việt Nam vẫn còn khoảng 1,25 triệu tấn theo hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo, tương đương với năm 2011. Tuy nhiên, đây chủ yếu là hợp đồng tập trung từ cuối năm 2011 chuyển sang và thời gian giao hàng kéo dài tới quý III/2012. Vấn đề khó khăn nhất trong những tháng vừa qua là tiến độ xuất khẩu gạo còn chậm. Theo ông Huệ, biện pháp quan trọng nhất là đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết tồn kho để chuẩn bị tạm trữ cho vụ thu hoạch sắp tới.

 Theo KTĐT
Báo cáo phân tích thị trường