Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố báo cáo "Tổng quan ngành chè đến năm 2011 và triển vọng năm 2012 "
03 | 04 | 2012
Tiếp theo loạt báo cáo thường niên ngành hàng năm 2010 và triển vọng năm 2011, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Tổng quan ngành chè đến năm 2011 và triển vọng năm 2012. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến ngành chè đến năm 2011 và những nhận định cho năm 2012.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:


(1) Tình hình cung – cầu chè thế giới và những yếu tố tác động đến thị trường chè toàn cầu đến năm 2010;
(2) Sản xuất – tiêu thụ chè tại các nước sản xuất – tiêu dùng lớn trên thế giới đến năm 2010;
(3) Các luồng thương mại, diễn biến giá và các yếu tố chi phối gía trên thị trường chè đến năm 2011;
(4) Sản xuất – tiêu thụ và diễn biến giá chè nội địa tại Việt Nam đến năm 2011;
(5) Dự báo thị trường chè thế giới và Việt Nam năm 2012.


Tổng quan ngành chè đến năm 2011 và triển vọng năm 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong ngành chè. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khaicủa các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), các cơ quan thống kê quốc gia, Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), Hiệp hội chè Việt Nam.


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ